VYTAUTAS DIDYSIS: restauruotas garsusis 1930 m. Lietuvos albumas