ARSENAS LIUPENAS, VAGIS DŽENTELMENAS (Knyga su defektais)