DIDŽIOJI BULVARO KAVINĖ: meilės, gražios erotikos, aistringų jausmų kupina knyga (knyga su defektais)