Dvejetas bibliografinių knygų. II tomas (knyga su defektais)