Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis (knyga su defektais)