Kempiniukas Plačiakelnis. Kempiniukas skuba į pagalbą