Laisvas žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968-2005 m. (knyga su defektais)