Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje (1945-1951) (knyga su defektais)