MAITVANAGIS: meistriškas romanas prilygsta Puigo, Cortázaro ir Márquezo kūrybai (knyga su defektais)

Scroll Up