NEMEZIDĖ: žiaurūs bankų plėšimai tęsiasi… Meistriškai klaidus įvykių labirintas!