Nimės sala (antroji pataisyta laida) (knyga su defektais)