Pažirusios grandys arba suki buruiki (knyga su defektais)