PROLETERKA: susidurkite su tamsiausia savo puse… (knyga su defektais)