TRISPALVĖ ILJIČIUI: autentiškais įvykiais paremtas detektyvas, kurio pagrindinis veikėjas – Kauno miesto Požėlos rajono milicijos leitenantas Donatas Vėbra (knyga su defektais)