Vilties klonyje Grenlandijoje (knyga su defektais)