VYTAUTAS DIDYSIS: 590 mirties metinių proga – daugiau nei 500 puslapių istorinis tyrimas