ŽMOGUS, ĮVEIKĘS RUSIJĄ: legendinio maršalo Carlo Gustafo Mannerheimo atsiminimai, kaip Suomijai pavyko išvengti Rusijos okupacijos + generolo majoro Jono Algirdo Kronkaičio įžanga