Iš prancūzų kalbos vertė Pranas Kvietkauskas ir Pranas Tamošaitis.