Privatumo politika

Privatumo taisyklės ir slapukų politika

1. Obuolys.lt privatumo apsaugos pareiškimas

 

1.1. Obuolys.lt įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Mūsų interneto svetainės privatumo apsaugos pareiškime išdėstyta, kokią informaciją ir kaip kaupiame, kam ją naudojame ir kaip apsaugome.

 

1.2. Klientas suteikia teisę Obuolys.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose UAB LECTIO DIVINA viešai paskelbtuose dokumentuose. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Obuolys.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

 

Asmens duomenys

 

2.1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

 

2.1.1. Leidyklos OBUOLYS pardavimo internetu ir popardaviminio klientų aptarnavimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Šie duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie internetinės svetainės ar užsakymo atlikimo.

 

2.1.2. Tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; mokėjimo URL nuoroda; IP adresas; mokėjimo užšifruotas turinys, gautas elektroninio dokumento teisingumui nustatyti; mokėjimo tipas; mokėjimo suma; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

 

2.1.3. Kliento paskyros sukūrimo ir administravimo. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su knygos pirkimu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo. Pirktų prekių PVM sąskaita faktūra ir joje nurodyti Pirkėjo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

 

2.1.4. Tiesioginės rinkodaros. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas ir telefono numeris. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį („Užsisakykite naujienlaiškį”) varnele. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Obuolys.lt siunčiamame elektroniniame laiške, taip pat susisiekus su Obuolys.lt elektroniniu paštu arba telefonu +37064034448 (darbo dienomis 10.00-17.00). Šie asmens duomenys saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Norintiems atsisakyti sms žinučių, reikia gautoje sms žinutėje nurodytu numeriu +37066803004 parašyti STOP.

 

2.2. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas Obuolys.lt, tačiau jų neapmoka.

 

2.3. Klientui nepateikus visų ar dalies Privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų duomenų, Obuolys.lt nebus galimybės įgyvendinti anksčiau nurodytą (-us) tikslą (-us), t. y. nebus sukurta kliento paskyra ir (ar) klientui nebus galima įsigyti knygų ir (ar) nebus galima už juos atsiskaityti internetu.

 

2.4. Siekiant užtikrinti, kad Klientui būtų tinkamai suteiktos jo įsigyjamos paslaugos, Kliento asmens duomenys yra teikiami šiems Obuolys.lt partneriams:

 

2.4.1 Asmens duomenys, renkami tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu tikslu, gali būti teikiami:  UAB “Paysera Lt”, Kevin.

 

2.4.2. Asmens duomenys, renkami knygų pristatymo tikslais, gali būti teikiami UAB „DPD Lietuva”, TNT, FedEx, „Lietuvos paštas” ir kitoms pristatymo kompanijoms. Asmens duomenys teikiami tik pristatymo tikslais.

 

2.4.3. Asmens duomenys, renkami tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti teikiami kompanijoms „Mailchimp” (el. naujienlaiškiai), Omnisend (el. laiškai, SMS, pranešimų siuntimas), bei UAB „Lutex” (SMS žinučių siuntimas).

 

2.4.4. Informuojame, jog Duomenys, kuriuos gauname iš Jūsų, gali būti tvarkomi ir saugomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Toks perdavimas, įskaitant, bet neapsiribojant, yra susijęs su Jūsų užsakymų įvykdymu, mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu.

 

2.4.5. Kitiems subjektams asmens duomenys teikiami tik gavus išankstinį asmens sutikimą.

 

2.5. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiant sužinoti, kokius asmens duomenis ir iš kokių šaltinių Obuolys.lt  surinko, taip pat, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie buvo teikti per pastaruosius 1 metus, Klientas turi teisę kreiptis į Obuolys.lt. Kliento prašymas tenkinamas per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos.

 

2.5.1. Jeigu susipažinus su savo asmens duomenimis Klientas nustato, kad šie duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Klientas turi teisę teikti prašymą Obuolys.lt, nurodydamas neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo (išskyrus saugojimą) veiksmus. Asmens duomenys teikiami, taisomi ir naikinami tik pagal Kliento tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

 

2.5.2. Kliento teisė sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) arba asmens duomenis sunaikinti, taip pat prašymas ištaisyti asmens duomenis įgyvendinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

2.6. UAB LECTIO DIVINA įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 

2.6.1. jei yra asmens sutikimas;

 

2.6.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

 

2.6.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

 

2.6.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

 

3.Tiesioginė rinkodara

 

3.1. Jeigu sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 2.1.4 p.), kartais galite gauti mūsų el. laiškus su informacija apie naujas knygas ir papildomas paslaugas. Savo paskyroje galite nurodyti, kad tokių el. laiškų nenorite gauti. Kartais išsiųsime Jums SMS žinutę apie galiojančias akcijas ir knygų naujienas. Atsisakydami gauti mūsų el. laiškus tuo pačiu atsisakote ir SMS žinučių gavimo. Atsisakyti SMS gavimo taip pat galite el. paštu pagalba@obuolys.lt arba telefonu +37064034448 (darbo dienomis 10.00-17.00). Be to, kiekvieną kartą gavę Obuolys.lt naujienlaiškį turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti Obuolys.lt naujienlaiškių.

 

4.Svetainės stebėjimas

 

4.1. Obuolys.lt naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos panaudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

 

5.Slapukai

 

5.1. Interneto svetainėje Obuolys.lt naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas ir pateikti tam tikras funkcijas, kurios gali būti naudingos klientams. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios iš interneto naršyklės perduodamos į jūsų kompiuterio kietąjį diską ir padeda mums atpažinti jūsų naršyklę bei sekti interneto svetainės lankytojus. Tokiu būdu sužinome, kurie produktai ir paslaugos geriausiai atitinka mūsų klientų poreikius. Slapukuose saugoma jūsų kontaktinė ir kita informacija padeda mums atpažinti jūsų kompiuterį, kai naršote po Obuolys.lt interneto svetainę bei suteikti galimybę greičiau atlikti užsakymą. Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau, jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ši blokuotų slapukus.

 

5.2. Dauguma naršyklių suteikia galimybę atsisakyti visų slapukų, o kai kurios naršyklės leidžia atsisakyti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, naršyklėje Internet Explorer jūs galite atsisakyti visų slapukų spragtelėję „Tools“ („Priemonės”), „Internet options“ („Interneto parinktys”), „Privacy“ („Privatumas”) ir pasirinkę „Block all cookies“ („Blokuoti visus slapukus“). Tačiau visų slapukų užblokavimas gali neigiamai įtakoti galimybes naudotis daugeliu svetainių.

 

5.3. Mūsų naudojami slapukai nepasiekia jokios jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.

 

5.4. Naudojame trijų rūšių slapukus:

 

5.4.1. 1 rūšis – būtini

 

Šie slapukai privalomi tam, kad veiktų paprastos naršyklės funkcijos. Be jų tokios paslaugos kaip krepšelis ar elektroniniai atsiskaitymai būtų neįmanomi.

 

5.4.2. 2 rūšis – puslapio analizės

 

Šios rūšies slapukai skirti rinkti informaciją apie svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, kokie puslapiai daugiausiai lankomi. Šiuos duomenis mes galime panaudoti svetainės tobulinimui ar statistikai rinkti. Šie slapukai nesurenka informacijos, kuri jus identifikuotų.

 

5.4.3. 3 rūšis – funkcionalumui

 

Šios rūšies slapukai išlieka netgi uždarius naršyklę – jie naudojami funkcionalumui, tokiam, kaip prisiminti automatinį registravimąsi ir geriau pritaikyti paslaugas, skirtas konkrečiam vartotojui. Pavyzdžiui, mes galime išsaugoti jūsų užsakymo duomenis tam, kad kitą kartą atėjus jo nereikėtų surinkti iš naujo. Taip pat galime įsiminti jūsų asmeninius nustatymus – pvz. įdėta prekė į krepšelį. Tokiu būdu atsidarius svetainę po kelių dienų, ji “atsimins” nustatymus.

 

5.4.4. Mes naudojamės Google Analytics apsilankymų šioje svetainėje analizei atlikti. Google Analytics generuoja statistinius duomenis ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine per slapukus, kurie įrašomi į naudotojų kompiuterius. Su mūsų svetaine susijusi generuojama informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi svetaine rengti. Google šią informaciją įrašo. Pateiktą Google privatumo politiką rasite adresu http://www.google.com/privacypolicy.html.

 

  1. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

 

6.1. Šis privatumo apsaugos pareiškimas galioja tik mūsų turimoms ir valdomoms interneto svetainėms. Jis negalioja nuorodoms į kitas interneto svetaines ir bet kokiai trečiųjų šalių kaupiamai informacijai, kurią turi ir valdo tos svetainės, nei slapukų naudojimui jose. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomos organizacijos veikia pagal savo asmens duomenų naudojimo ir pardavimo bei slapukų naudojimo nuostatus. Jeigu norite sužinoti, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami kitose svetainėse, patariame perskaityti tų svetainių privatumo apsaugos pareiškimus arba, jeigu svetainėse jų nerandate, susisiekti su atitinkamomis bendrovėmis. Visus trečiųjų šalių interneto svetainių surinktus duomenis visiškai atskirai laiko trečiosios šalys.

 

  1. Nepilnamečių asmens duomenų apsauga.

 

7.1. Obuolys.lt elektronine parduotuve galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.

7.2. Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų Obuolys.lt be tėvų ar globėjų sutikimo.

7.3. Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja Obuolys.lt elektroninę parduotuvę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu pagalba@obuolys.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis per įmanomai trumpiausią laiką.

 

  1. Privatumo politikos atnaujinimas/keitimas

 

8.1 Atsižvelgiantį tai, jog teisės aktai, reglamentuojantys privatumo politiką, nuolat keičiasi, pirmiau išdėstyta privatumo politika gali keistis, kad būtų užtikrintas aukščiausio lygio privatumo politikos standartas.

 

8.2.Privatumo politikos pakeitimai ir papildymai yra publikuojami adresu: https://obuolys.lt/privatumo-politika/. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Obuolys.lt svetainėje ir susipažinti su naujausia privatumo politikos taisyklių redakcija.

 

8.3. Obuolys.lt privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinti: 2021-12-31.

 

  1. Saugumas

 

9.1. Dedame visas pastangas, norėdami užtikrinti šios interneto svetainės saugumą. Duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi naudojant „SSL“ (Secure Socket Layer) technologijas. „SSL“ – tai standartinis asmens duomenų ir kredito kortelių duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu.

 

  1. Taikus ginčų sprendimas

 

10.1. Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu pagalba@obuolys.lt  ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Taip pat informuojame, jog visuomet turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

 

Duomenų valdytojas:

 

UAB „Lectio divina“

Adresas: Maironio g. 6-1, LT-44302 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 304868011

PVM mokėtojo kodas: LT100011833717

Kontaktai: +37064034448, el. paštas: pagalba@obuolys.lt, info@obuolys.lt